Rejstřík žalmů a kantik

Čísla žalmů sledují primární číslování v Denní modlitbě církve, tedy číslování podle hebrejské bible. Čísla podle Septuaginty neuvádíme.

Web se omezuje na žalmy a kantika Denní modlitby církve, tzn. neobsahuje ty žalmy a verše, které liturgická reforma po Druhém vatikánském koncilu "z určité psychologické nesnáze" z breviáře vypustila (srov. VPDMC 131). Texty, které v breviáři figurují opakovaně a dělené na menší oddíly různým způsobem, jsou naopak zařazeny ve všech liturgicky užívaných variantách dělení.

Žalmy

Kantika