Žalm 39-II (8-14)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
A nyní, co mohu čekat, Pane? * V to je naje.
Zbav mě všech mých nepravostí, * nevydávej pro smích bláznu!
Mlčím, neotrám svá ústa, * vždyť tys to učinil!
Zbav své ny, * hynu pod úderem tvé ruky.
Trestem káráš vinu člověka,  ničíš jako mol, co nejcennější: * každý člověk je pouze jak dech.
Slyš, Hospodine, mou prosbu,  nakloň svůj sluch k mému voní, * nemlč k mým slzám!
Vždyť jsem u tebe jen hostem, * přistěhovalcem, jako byli všichni moji otcové.
Odvrať ode mě svůj pohled, si vydechnu, * dříve než odejdu a nebudu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.