Žalm 44-III (18-27)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
To vše nás stihlo, i když jsme na tebe nezaponali, * ani nezrušili tvou smlouvu;
neodvrátilo se ani naše srdce * a nesešly naše kroky z tvé stezky,
když jsi nás rozdrtil na strastiplném mís * a přikryl jsi nás temnotou.
Kdybychom zapomněli na jméno svého Boha, * kdybychom vztáhli své ruce k cimu bohu,
nebyl by na to Bůh přišel? * Vždyť on zná tajnosti srdce!
Pro tebe jsme přece stále vražni, * mají nás jen za jateč ovce!
Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodněj nás navždy!
Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši du a útisk?
Vždyť do prachu je sražena naše duše, * na zemi leží naše lo.
Povstaň nám na pomoc * a vysvoboď nás pro svou lásku!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.