Žalm 103-I (1-13)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Veleb, duše má, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho sva jméno!
Veleb, duše má, Hospodina, * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze huby, * on tě věnčí láskou a slitoním.
On štěstím sy tvůj život, * jak orlu se obnovuje tvé mládí.
Hospodin koná spravedli skutky, * zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.
Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavič * ani se hněvat naky.
Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vysoko je nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od padu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Jako se smilová otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.