Iz 63, 1-5

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
"Kdo je to, jenž přichá z Edomu, * v rudém ovu z Bosry,
skvěje se ve svém rouchu * a kráčí v plnosti ly?"
"Já to jsem, hlásám spravedlnost * a dobývám hojnou spásu."
"Proč však je červe tvůj oděv, * tvůj šat jak toho, kdo šlape v lisu?"
"V lisu jsem šlapal sám, * z národů nebyl se mnou nikdo.
Rozšlapal jsem je ve svém hněvu, * ve své nevoli jsem je zdeptal,
až mi jejich krev stříkala na šaty * a potřísnil jsem ce svůj oděv.
Neboť jsem měl na mysli den pomsty, * přišel rok mého vykoupení.
Rozhlížel jsem se - a nikdo nepohal, * užasl jsem - nikdo nepodral.
Tu mi pomohlo  * a můj hněv mi přispěl."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.