Žalm 50-I (1-6)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem * od východu slunce na pad.
Bůh zazářil ze Siónu plho nádhery: * přichází náš Bůh a nemlčí.
Před ním sžíra oheň * kolem něho zuří bouře.
Shůry volá k nebesům i k zemi,  hodlá soudit svůj lid: "Shromážděte mi svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!"
A nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.