Žalm 13

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak dlouho budeš na mě, Hospodine, docela zaponat, * jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář?
Jak dlouho se budu starostí zmítat ve své duši,  s tím každodenním smutkem v srdci, * jak dlouho se má nade mnou vynat můj nepřítel?
Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože! * Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti,
aby neřekl můj nepřítel: "Zdolal jsem ho!" * Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.
Já však důvěřuji v tvé slitoní,  pro tvou pomoc ať zaple srdce, * zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.