Žalm 129

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Velmi mě sužovali od ho mládí, * – ať si to Izrael řekne –
velmi mě sužovali od ho mládí, * ale nepřemohli mě!
Oráči orali na mých dech, * táhli své dlou brázdy.
Ale spravedli Hospodin * zpřetínal provazy bezbožků.
Ať se zahanbí a nazpět ustou * všichni, kdo nevi Sión.
Ať jsou jako tráva na střechách, * která uschne dřív, než ji vytrhají;
žnec jí nenapl svou hrst, * ani svou náruč, kdo že snopy.
Kolemjdoucí neříkají:  "Hospodin vám žehnej!" * "Žehnáme vám v Hospodino jménu."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.