Žalm 45-I (2-10)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Srdce mi překypuje radostnými slovy,  přednáším králi svou seň, * rydlem zručného písaře je můj jazyk.
Krásou vynikáš nad lidské syny,  půvab se roz po tvých rtech, * proto ti Bůh požehnal naky.
Svůj bok si, hrdino, přesej mečem, * svou nádherou a vznešeností!
Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, * ať tě prosla tvá pravice!
Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, * odvaha králových nepřátel klesá.
Tvůj trůn, Bože, trvá na věč časy, * žezlo tvé vlády je žezlo nestranné!
Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost,  proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal * olejem radosti před tvými druhy.
Myrhou, aloem, kassií voní všechna tvá roucha,  blaží tě zvuk strunných stro * v paláci ze slono kosti.
Vstříc ti vycháze dcery králů, * po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.