Žalmy pro liturgické doby

Doba adventní

Neděle

vigilie: Iz 40, 10-17 Iz 42, 10-16d Iz 49, 7-13

Doba vánoční

Narození Páně (slavnost, 25.12.)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 19-A (2-7) Žalm 45-I (2-10) + Žalm 45-II (11-18)

vigilie: Iz 26, 1-4.7-9.12 Iz 40, 1-8 Iz 66, 10-14b

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 19-B (8-15) Žalm 47 Žalm 48

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 130 srov. Kol 1, 12-20

29. prosince

modlitba se čtením: Žalm 46 Žalm 72-I (1-11) Žalm 72-II (12-19)

30. prosince

modlitba se čtením: Žalm 85 Žalm 89-I (2-19) Žalm 89-II (20-30)

31. prosince

modlitba se čtením: Žalm 96 Žalm 97 Žalm 98

Matky Boží, Panny Marie (slavnost, 1.1.)

modlitba se čtením: Žalm 24 Žalm 87 Žalm 99

vigilie: Jako o slavnosti Narození Páně.

Zjevení Páně (slavnost, 6.1. nebo v neděli od 2. do 8.1.)

1. nešpory: Žalm 135-I (1-12) Žalm 135-II (13-21) 1 Tim 3 (zpívá se na vlastní nápěv)

modlitba se čtením: Žalm 72-I (1-11) + Žalm 72-II (12-19) Žalm 96 Žalm 97

vigilie: Jako o slavnosti Narození Páně.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 47 Žalm 86,1-10 Žalm 98

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 112 Zj 15, 3-4

Křtu Páně (svátek)

1. nešpory: Jako o slavnosti Zjevení Páně.

modlitba se čtením: Žalm 29 Žalm 66-I (1-12) Žalm 66-II (13-20)

vigilie: Jako o slavnosti Narození Páně.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Jako o slavnosti Zjevení Páně.

Doba postní

Neděle

vigilie: Jer 14, 17b-21 Ez 36, 24-28 Pláč 5, 1-7.15-17.19-21

Velikonoční triduum

Velký pátek

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 22-I (2-12) + Žalm 22-II (13-22) - volitelně se může připojit Žalm 22-III (23-32) Žalm 38-I (2-5) + Žalm 38-II (6-13) + Žalm 38-III (14-23)

vigilie: Jako o postních nedělích.

ranní chvály: Z pátku 2. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 40-I (2-9) + Žalm 40-II (10-14.17-18) Žalm 54,1-6.8-9 Žalm 88-I (2-9) + Žalm 88-II (10-19)

nešpory: Žalm 116, 10-19 Žalm 143, 1-11 Flp 2, 6-11

Bílá sobota

modlitba se čtením: Žalm 4 Žalm 16 Žalm 24

vigilie: Jako o postních nedělích.

ranní chvály: Žalm 64 Iz 38, 10-12d.14cd.17-20 Žalm 150

modlitba uprostřed dne: Žalm 27-I (1-6) + Žalm 27-II (7-14) Žalm 30 Žalm 76-I (2-7) + Žalm 76-II (8-13)

nešpory: Žalm 116, 10-19 Žalm 143, 1-11 Flp 2, 6-11

Doba velikonoční

Zmrtvýchvstání Páně (slavnost)

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Z neděle 1. týdne žaltáře

nešpory: Z neděle 1. týdne žaltáře

pondělí ve velikonočním oktávu

modlitba se čtením: Z neděle 1. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 8 Žalm 19-A (2-7) Žalm 19-B (8-15)

úterý ve velikonočním oktávu

modlitba se čtením: Z neděle 4. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Alef (1-8) Žalm 16 Žalm 23

středa ve velikonočním oktávu

modlitba se čtením: Z neděle 2. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Beth (9-16) Žalm 28,1-3.6-9 Žalm 116, 10-19

čtvrtek ve velikonočním oktávu

modlitba se čtením: Z modlitby uprostřed dne neděle 1. týdne.

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Ghimel (17-24) Žalm 30-I (2-6) Žalm 30-II (7-13)

pátek ve velikonočním oktávu

modlitba se čtením: Žalm 136-I (1-9) Žalm 136-II (10-15) Žalm 136-III (16-26)

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-Daleth (25-32) Žalm 76-I (2-7) Žalm 76-II (8-13)

sobota ve velikonočním oktávu

modlitba se čtením: Z neděle 3. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 119-He (33-40) Žalm 96-I (1-6) Žalm 96-II (7-13)

Druhá neděle velikonoční

modlitba se čtením: Z neděle 1. týdne žaltáře

Neděle

vigilie: Iz 63, 1-5 Oz 6, 1-6 Sof 3, 8-13

Nanebevstoupení Páně (slavnost)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 117 Zj 11, 17-18;12,10b-12a

modlitba se čtením: Z úterý 3. týdne žaltáře

vigilie: Jako o velikonočních nedělích.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Žalm 8 Žalm 19-A (2-7) Žalm 19-B (8-15)

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 47 Zj 11, 17-18;12,10b-12a

Seslání Ducha svatého (slavnost)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-I (1-11) Zj 15, 3-4

modlitba se čtením: Z neděle 2. týdne žaltáře

vigilie: Jako o velikonočních nedělích.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

modlitba uprostřed dne: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Z neděle 1. týdne žaltáře

Liturgické mezidobí

Neděle

vigilie: Iz 33, 2-3.5-6.7b-8.10 Iz 33, 13-15c.16 Sir 36, 14-19 (řec. 11-17)

Ježíše Krista Krále (slavnost)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 117 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 72-I (1-11) Žalm 72-II (12-19)

vigilie: 1 Kron 29, 10-13 Iz 12, 1-6 Iz 61, 10–62, 5

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 145-I (1-13a) srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv)

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 40-I (2-9) Žalm 85

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 111 srov. Kol 1, 12-20

Nejsvětější Trojice (slavnost)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 8 Žalm 33-I (1-11) Žalm 33-II (12-22)

vigilie: Jako o nedělích v mezidobí.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Z neděle 1. týdne žaltáře

Těla a Krve Páně (slavnost)

1. nešpory: Žalm 111 Žalm 147-II (12-20) Zj 11, 17-18;12,10b-12a

modlitba se čtením: Žalm 23 Žalm 42 Žalm 81

vigilie: Př 9, 1-6.10-12 Jer 31, 10-13.14b Mdr 16, 20-21.26; 17, 1a

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 116, 10-19 srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv)

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (slavnost)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 146 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

modlitba se čtením: Žalm 36 Žalm 61 Žalm 98

vigilie: Iz 12, 1-6 1 Sam 2, 1-5 1 Sam 2, 6-10

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 111 Flp 2, 6-11