Žalm 11

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
U Hospodina hledám útočiště.  Jak mi žete říkat: * "Uleť na hory jako pták!
Neboť hle, hříšníci napína luk,  svůj šíp kladou na tivu, * aby ve tmě zasáhli lidi upřímho srdce.
Když se totiž klady řítí, * co může spravedli lat?"
Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě, * na nebesích má Hospodin svůj trůn,
jeho oči pozorují, * smrtelníky zkou jeho zrak.
Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožka, * miluje-li kdo bezpráví, toho nevi z duše.
Sešle na hříšné déšť žhavého uh a ry, * žhoucí vítr bude úděl jejich číše.
Vždyť Hospodin je spravedlivý,  má rád spravedli skutky, * zbož uzří jeho tvář.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.