Žalm 119-Sade (137-144)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí.
Se spravedlností jsi uložil svá přiní, * s pevnos svrchovanou.
Má horlivost stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.
Dokonale se osvědčil tvůj rok * a tvůj služebník ho miluje.
Jsem maličký a v nevážnosti, * nezapomínám však na tvá nařízení.
Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, * pev je tvůj kon.
Dostihly mě úzkost a útisk, * tvé předpisy jsou mým pošením.
Spravedlnost tvých přikázá tr naky, * pouč mě, abych mohl žíti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.