Vlastní žalmy pro svátky svatých

sv. Jana, apoštola a evangelisty (svátek, 27.12.)

modlitba se čtením: Žalm 19-A (2-7) Žalm 64 Žalm 99

Uvedení Páně do chrámu (svátek, 2.2.)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 19-A (2-7) Žalm 45-I (2-10) + Žalm 45-II (11-18)

vigilie: Iz 9, 1-6 Iz 26, 1-4.7-9.12 Iz 66, 10-14b

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 130 srov. Kol 1, 12-20

Zvěstování Páně (slavnost, 25.3.)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 19-A (2-7) Žalm 45-I (2-10) + Žalm 45-II (11-18)

vigilie: Iz 9, 1-6 Iz 26, 1-4.7-9.12 Iz 66, 10-14b

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 130 srov. Kol 1, 12-20

Proměnění Páně (svátek, 6.8.)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 117 srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv)

modlitba se čtením: Žalm 84 Žalm 97 Žalm 99

vigilie: Jako o slavnosti Ježíše Krista Krále.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 121 1 Tim 3 (zpívá se na vlastní nápěv)

Povýšení svatého kříže (svátek, 14.9.)

1. nešpory: Žalm 147-I (1-11) Žalm 147-II (12-20) Flp 2, 6-11

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 8 Žalm 96

vigilie: Jako o slavnosti Ježíše Krista Krále.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 116, 10-19 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů (svátek, 29.9.)

modlitba se čtením: Žalm 97 Žalm 103-I (1-13) Žalm 103-II (14-22)

vigilie: Jako o slavnosti Všech svatých.

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

nešpory: Žalm 8 Žalm 138 srov. Kol 1, 12-20

Svatých andělů strážných (památka, 2.10.)

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

nešpory: Žalm 34-I (2-11) Žalm 34-II (12-23) Zj 11, 17-18;12,10b-12a

Všech svatých (slavnost, 1.11.)

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv)

modlitba se čtením: Žalm 8 Žalm 15 Žalm 16

vigilie: Tob 13, 2-8 Tob 13, 9-11 Tob 13, 13-18

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 110, 1-5.7 Žalm 116, 10-19 Zj 4, 11; 5, 9.10.12