Žalm 1

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,  nepostává na cestě, kudy cho hříšní, * a nezasedá ve shromáž rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodino ko * a o jeho zákoně přemí dnem i nocí.
Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů, * a ve svůj čas přiší ovoce.
Lis mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: * jsou jako pleva roz větrem.
Proto neobstojí bezbož na soudu * ani hříšní ve shromáždě spravedlivých,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, * ale cesta bezbožných skončí hubou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.