Žalm 57

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, * neboť k tobě se u duše,
uchyluji se do stínu tvých křídel, * dokud se nepřežene zkáza.
Volám k svrchovamu Bohu, * k Bohu, který mi prokazuje dobro.
Ať zasáhne z nebe a zachrá mě,  ať zahanbí ty, kteří se na pou, * ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
Uléhám uprostřed lvů, * kteří lačně požíra lidi.
Jejich zuby jsou ko a šípy * a jejich jazyk naostře meč.
Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!
Léčku připravili mým nohám, * zkrušili mou duši,
vykopali přede mnou mu: * do spadnou!
Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je srdce; * budu zpívat a hrát.
Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.
Budu tě chválit mezi rody, Pane, * budu tě oslavovat mezi pohany,
protože tvá milost je veli k nebi, * tvá věrnost do oblak.
Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.