Žalm 117

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chvalte Hospodina, všichni lidé, * oslavujte ho, všechny rody,
neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství * a Hospodinova věrnost tr naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.