Žalm 38-I (2-5)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, netrestej ve svém hněvu, * nekárej mě ve svém rozhorlení.
Vždyť se do mě zaryly tvé šípy, * dopadla na tvá ruka.
Pro tvůj hněv není na mém těle zdraho místa, * pro můj hřích není ve mně jedi kost celá.
Vin se mi nakupilo nad hlavu, * tíží mě jako přetěž břímě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.