Žalm 126

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, * byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa pl smíchu * a náš jazyk pl sotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: * "Velkou věc s nimi ulal Hospodin!"
Ano, velkou věc s námi ulal Hospodin, * naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, * jako se mění údolí na jihu země.
Kdo se v slzách, * žnout budou s jásotem.
Vycháze s pláčem, * když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem * a přinesou své snopy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.