Žalm 24

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej ovají.
Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,  jehož duše nebaží po marnosti, * kdo svému bližnímu kři nepřísahá.
Ten přijme požehná od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Zdvihněte, brány, své klenby,  zvyšte se, prasta vchody, * vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?  Silný a moc Hospodin, * Hospodin udat v boji.
Zdvihněte, brány, své klenby,  zvyšte se, prasta vchody, * vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?  Hospodin stupů, * on je král slávy!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.