Žalm 123

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zvedám své oči k tobě, * kte trůníš na nebi.
Hle, jako oči služeb hle * na ruce svých nů,
jako oči služebnice hle * na ruce své paní,
tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, * dokud se nad námi nesmiluje.
Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad mi, * neboť jsme přesyceni pohanou.
Přesycena je naše duše * výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.