Mdr 10, 17-21

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Boží moudrost odevzdala svatým mzdu za jejich mahu, * vedla je podivuhodnou cestou,
halila je stínem ve dne * a jako hvězda zářila jim v noci.
Převedla je Rudým mořem * a provedla je spoustami vod.
Zaplavila jejich nepřátele * a znovu je vyvrhla z propastných hlubin.
Proto spravedliví oloupili bezbožky * a velebili, Pane, tvé sva jméno;
svorně chválili tvou ochrannou ruku,  protože moudrost otevřela ústa mých * a jazykům nemluvňat dala mluvit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.