Žalm 15

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, * kdo přebývat na tvé sva hoře?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,  upřímně smýš ve svém srdci, * svým jazykem nepomlouvá,
nečiní příkoří svému bližmu, * netu svého souseda.
Nešlechetným člokem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bo Hospodina.
Nemění přísahu, i když je mu na škodu,  nelichvaří svými pezi * a nebere úplatky proti nevinmu.
Kdo takto jedná, * nikdy nezakosá!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.