Jer 17, 7-8

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Požehnaný člověk, který dou v Hospodina, * jehož oporou je Hospodin!
Je jako strom, který je zasazen u vod, * který své kořeny vy k potoku;
když přijde vedro, nestrachuje se, * jeho listí stá zelené,
ani v suchém roku ne starosti, * nepřestá nést ovoce.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.