Sir 14, 22; 15, 3-4.6b (řec. 15, 3-5a.6b)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze tomu, kdo uvažuje o moudrosti * a s rozvahou o přetá,
přemýšlí v srdci o jejích cestách, * dává pozor na je tajemství.
Nasytí ho chlebem rozvahy, * napojí ho vodou moudrosti.
Opře se o ni, a nezakosá, * spolehne se na ni, a nebude zklamán.
Ona jej povýší nad jeho druhy * a obdaruje ho věčnou slávou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.