Žalm 120

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
K Hospodinu jsem volal ve své dě, * a vyslyšel mě.
Hospodine, vysvoboď ze lživých rtů, * od zrádho jazyka!
Co se ti dá a co se ti přidá, * jazyku zrádný?
Ostré šípy bojovka * a z kručinky žha uhlí.
Běda mi, že musím přebývat u Mešechů, * bydlit v kedarských stanech!
Dlouho již bydlím u těch, * kteří nevi pokoj.
Když mluvím o ru, * oni chtě válku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.