Žalm 23

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši,
vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou úcha.
Prostíráš pro stůl * před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem, * číše překá.
Štěstí a přízeň proze * po všechny dny ho života,
přebývat smím v Hospodino do * na dlouhé, předlou časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.