Žalm 74-II (13-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ty jsi svou mocí rozlil moře, * ve vodách jsi zdrtil hlavy oblud.
Tys roztříštil leviatanovy hlavy, * hodils ho za pokrm netvorům moře.
Tys dal vytrysknout pramenům a potokům, * tys vysušil mohut řeky.
Tvůj je den a tvá je noc, * tys učinil síc i slunce.
Tys vymezil všechny hranice země, * ustanovil jsi to a zimu.
Pamatuj na to: nepřítel se ti rouhal, Hospodine, * pošetilý národ tupil tvé jméno.
Nevydávej supovi život své hrdličky, * nezapomínej natrvalo na život svých chudých!
Shlédni na svou smlouvu, * vždyť zákoutí země i pole pl jsou silí.
Ať se ponížený nevra zklamán, * ubohý a nuzný nechť chvá tvé jméno!
Povstaň, Bože, ujmi se své ci, * mysli na potupu, kterou tě den co den stí blázen.
Nezapomínej na křik svých protivků, * povyk tvých odpůrců stále se vzmáhá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.