Žalm 119-Samech (113-120)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nenávidím nestá lidi, * miluji však tvůj kon.
Jsi má ochrana a můj štít, * důvěřuji tvému slovu.
Odstupte ode mě, zločinci, * zachovám předpisy svého Boha.
Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, * mou naji nezklam!
Pomoz mi a budu zachráněn, * tvé příkazy budu mít stále na očích.
Pohrdáš všemi, kdo odstupu od tvých příkazů, * neboť jejich myšle je lživé.
Za strusku pokládáš všechny bezbožky země, * proto miluji tvá přiní.
Strachem před tebou se lo * a bojím se tvých rozhodnutí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.