Žalm 131

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, mé srdce se nevyná, * nevyvyšu se oči,
neženu se za velimi věcmi * pro nedostižmi.
Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši  jako dítě na matči klíně; * jako dítě, tak je duše ve mně.
Doufej, Izraeli, v Hospodina * ny i naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.