Sir 36, 1-7.13-16 (řec. 1-5.10-13)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Smiluj se nad námi, Pane, Bože všehora, * shlédni a sešli svou bázeň na všechny pohany.
Zdvihni svou ruku na ci rody, * aby vili tvou moc.
Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý, * tak ukaž nám svou moc na nich,
aby tě poznali, jako me my, * že není boha kro tebe, Pane.
Obnov divy a opakuj zraky, * posilni ruku a pra mě.
Shromáždi všechny Jakubovy kmeny * a vezmi si je v dědictví jako kdysi.
Pane, smiluj se nad lidem, jenž tvé jméno, * nad Izraelem, kterého jsi nazval svým prvorozeným.
Slituj se nad svým svatým městem, * nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
Naplň Sión svou velebnos * a sva chrám svou slávou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.