Žalm 139-I (1-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, ty zkoumáš a znáš, * ty víš, když sedám i když vstávám.
Poznáváš mé myšlenky již zdálky;  ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, * všímáš si všech mých cest.
Slovo ještě nemám na jazyku: * hle, už je znáš, Hospodine, celé.
Obklopuješ mě zezadu i zpředu * a kladeš na svou dlaň.
Podivuhodná je pro tvá znalost, * vznešená a nepochopitelná.
Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, * kam až utéci před tvou tváří?
I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, * i kdybych ulehl v podsvě, i tady jsi!
I kdybych si připjal křídla jitřenky * a spočinul na nejzazším moři,
i tam mě povede tvá ruka * a ucho tvá pravice.
I kdybych řekl: "Aspoň temnota skryje * a noc mě obklo místo světla",
ani tma ti nebude tmavá,  noc jako den se rozjasní: * temno je pro tebe tak jako světlo.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.