Žalm 76-I (2-7)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slav je Bůh v Judsku, * v Izraeli má veli jméno.
Jeho stánek je v Salemu, * jeho příbytek na Siónu.
Tam zlomil blesky luku, * štít, meč a leč zbraně.
Přišels, Přemocný, v záři světla * z odkých hor.
Odvážní byli oloupeni,  spí svým spánkem, * zemdlely ruce všem rekům.
Na tvou hrozbu, Jakubův Bože, * strnuly vozy i koně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.