Žalm 107-III (33-43)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Změnil řeky v pustinu * a prameny vod ve vyprahlou zemi,
plod kraj v solnou step * pro zlobu jeho obyvatel.
Změnil poušť ve vod pláň, * vyprahlou zemi v prameny vod.
Usadil tam hlado * a vystavěli si město k pření.
Oseli pole, založili vinice, * domohli se hoj úrody.
Požehnal jim, a velmi se rozmnožili, * nezmenšil počet jejich dobytka.
Avšak ubylo jich, dostali se do dy * tlakem neštěstí a útrapami.
Ale ten, který vylévá potupu na knížata * a dává jim bloudit neschůdnou pouští,
pozdvihl chuka z bídy * a rodiny rozmnožil jako stáda.
Vidí to spravedliví a radu se, * každá zloba zavře svá ústa
Kdo je moudrý, aby to sledoval, * kdo pochopí Hospodinovu lásku?
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.