Sir 31, 8-11

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Šťastný člověk, který se ucho bez viny * a neho se za zlatem.
Kdo je to, abychom ho velebili, * neboť podivuhodné věci prokazuje svému lidu.
Kdo podstoupil tuto zkoušku a osvědčil se jako dokonalý? * Bude mu to k chloubě.
Kdo mohl hřešit, a nezhřešil, * a dělat zlo, a neulal?
Jeho štěstí bude zajišno, * o jeho milosrdenství se bude v obci vypravovat.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.