Žalm 116, 1-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Miluji Hospodina, neboť slyšel * můj proseb hlas,
neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti,  dostihly smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval: * "Ach, Hospodine, zachraň mi život!"
Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrá pros lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět, duše, * neboť Hospodin ti prozal dobro,
vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, nohy z pádu.
Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.