1 Kron 29, 10-13

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Veleben buď, Hospodine,  Bože Izraele, našeho otce, * od na ky.
Tvá je, Hospodine, velikost a moc,  nádhera, lesk i vznešenost, * neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,  ty jsi svrchovaně poše nade vším, * od tebe je bohatství a velebnost.
Ty vládneš nade vším,  v tvé ruce je la a moc, * z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
Děkujeme ti nyní, náš Bože, * a chválíme tvé slav jméno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.