Žalm 69-III (30-37)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Já jsem ubohý a pl bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.
To bude Hospodinu milejší než otovat ka, * než obětovat dobytče s kopyty a rohy.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hlete Boha!
Neboť Hospodin slyší chuky, * nepohr svými vězni.
Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich be.
Neboť Bůh pomůže Siónu  a vysta judská města: * budou tam bydlit a obsa je.
Zdědí je potomci jeho služebků, * budou tam sídlit, kdo milu jeho jméno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.