Společné texty

O posvěcení kostela

1. nešpory: Žalm 147-I (1-11) Žalm 147-II (12-20) srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv) v době postní srov. Kol 1, 12-20

modlitba se čtením: Žalm 24 Žalm 84 Žalm 87

vigilie: Tob 13, 8-11.13-14b.15-16b Iz 2, 2-3 Jer 7, 2-7

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 46 Žalm 122 srov. Zj 19 (zpívá se na vlastní nápěv) v době postní Zj 15, 3-4

O Panně Marii

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 24 Žalm 46 Žalm 87

vigilie: Iz 61, 10–62, 3 Iz 62, 4-7 Sir 39, 17-21a (řec. 13-16a)

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 122 Žalm 127 Ef 1, 3-10

O apoštolech

1. nešpory: Žalm 117 Žalm 147-II (12-20) Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 19-A (2-7) Žalm 64 Žalm 97

vigilie: Iz 61, 6-9 Mdr 3, 7-9 Mdr 10, 17-21

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 116, 10-19 Žalm 126 Ef 1, 3-10

O více mučednících

1. nešpory: Žalm 118-I (1-9) Žalm 118-II (10-18) srov. 1 Petr 2, 21-24

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 33-I (1-11) Žalm 33-II (12-22)

vigilie: Mdr 3, 1-6 Mdr 3, 7-9 Mdr 10, 17-21

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 116, 1-9 Žalm 116, 10-19 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

O jednom mučedníkovi nebo o jedné mučednici

1. nešpory: Žalm 118-I (1-9) + Žalm 118-II (10-18) Žalm 118-III (19-29) srov. 1 Petr 2, 21-24

modlitba se čtením: Žalm 2 Žalm 11 Žalm 17-I (1-7) + Žalm 17-II (8-15)

vigilie: Jer 17, 7-8 Sir 14, 22; 15, 3-4.6b (řec. 15, 3-5a.6b) Sir 31, 8-11

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 116, 1-9 Žalm 116, 10-19 Zj 4, 11; 5, 9.10.12

O duchovních pastýřích

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 146 Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 21, 2-8.14 Žalm 92-I (2-9) Žalm 92-II (10-16)

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 15 Žalm 112 Zj 15, 3-4

O pannách

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 19-A (2-7) Žalm 45-I (2-10) Žalm 45-II (11-18)

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 122 Žalm 127 Ef 1, 3-10

O svatých mužích

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 146 Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 21, 2-8.14 Žalm 92-I (2-9) Žalm 92-II (10-16)

vigilie: Jer 17, 7-8 Sir 14, 22; 15, 3-4.6b (řec. 15, 3-5a.6b) Sir 31, 8-11

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 15 Žalm 112 Zj 15, 3-4

O svatých ženách

1. nešpory: Žalm 113 Žalm 147-II (12-20) Ef 1, 3-10

modlitba se čtením: Žalm 19-A (2-7) Žalm 45-I (2-10) Žalm 45-II (11-18)

vigilie: Jer 17, 7-8 Sir 14, 22; 15, 3-4.6b (řec. 15, 3-5a.6b) Sir 31, 8-11

ranní chvály: Z neděle 1. týdne žaltáře

2. nešpory: Žalm 122 Žalm 127 Ef 1, 3-10

Za zemřelé

modlitba se čtením: Žalm 40-I (2-9) Žalm 40-II (10-14.17-18) Žalm 42

ranní chvály: Žalm 51 Iz 38, 10-12d.14cd.17-20 Žalm 146 nebo Žalm 150

modlitba uprostřed dne: Žalm 70 Žalm 85 Žalm 86

nešpory: Žalm 121 Žalm 130 Flp 2, 6-11