Jdt 16, 1-2a.13-15

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Udeřte na buben ke cti ně, * zazpívejte Bohu s doprovodem cimlů,
zanotujte mu píseň novou,  oslavujte a vzývejte jeho jméno! * Pán zamezuje války.
Zazpívám mému Bohu píseň novou:  Pane, jsi veli a slavný, * podivuhodný mocí a nepřemožitelný!
Ať ti slouží všechno tvorstvo, * neboť jsi rozzal a stalo se,
seslal jsi svého ducha, a vše bylo stvořeno, * nikdo nemůže odporovat tvému slovu.
Vody se vzdouvají a hory se třesou od kladů, * jako vosk se roztékají před tebou skály,
ale k těm, kdo se bojí, * jsi vždycky milostivý.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.