Iz 40, 10-17

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hle, Pán, Hospodin, přichá s mocí, * jeho rámě mu vládu.
Hle, u sebe svou mzdu * a před sebou svůj zisk.
Jako pastýř pase své stádo, * svým ramenem shromažďuje beránky,
ve svém klínu je nese, * březí ovce šetr vede.
Kdo hrs změřil vody * a určil pídí rozry nebe,
kdo nabral do odměrky prach země,  zvážil važím hory * a na vahách pahorky?
Kdo řídil Hospodinova ducha? * Kdo ho poučil svou radou?
S kým se radil, aby mu dal rozum, * aby ho poučil o stezce práva,
kdo se s ním sdílel o  * a ukázal mu cestu moudrosti?
Hle, národy jsou jako krůpěj na okovu,  za prášek na vahách se mohou považovat, * hle, ostrovy ží jak smítko.
Libanon nestačí na roz ohně, * je málo jeho zvěře na žertvu.
Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly, * nemá je za nic, jen za prázdnotu!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.