Ez 36, 24-28

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vezmu vás z národů,  shromáždím vás ze všech ze * a přivedu vás do vaší vlasti.
Pokropím vás očistnou vodou  a budete čistí od všech svých nečistot, * očistím vás od všech vašich model.
Dám vám no srdce, * vložím do vás noho ducha,
odejmu z vašeho těla srdce kamen * a dám vám srdce z masa.
Vložím do vás svého ducha  a způsobím, že budete žít podle mých konů, * zachovávat má přiká a plnit je.
Budete bydlet v zemi, * kterou jsem dal vašim otcům,
budete mým lidem * a já budu vaším Bohem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.