Žalm 67

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Ať tě, Bože, vele rody, * ať tě velebí kdekte rod!
Nechť se lidé radují a sají,  že soudíš národy spravedli * a lidi na zemi řídíš.
Ať tě, Bože, vele rody, * ať tě velebí kdekte rod!
Země vydala svou úrodu, * Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
Kéž nám Bůh žehná, * ať ho ctí všechny končiny země!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.