Žalm 78-VI (65-72)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tu se však probudil Pán jako ze sna, * jako rek rozjaře nem.
Zezadu bil své nepřátele, * stihl je věčnou potupou.
Zavrhl však Josefův stánek * a Efraimův kmen si nevyvolil,
ale vyvolil si Judovo plémě, * horu Sión, kterou si zamiloval.
Zbudoval si svatyni jak nebe, * jak zemi, kterou založil na ky.
Vyvolil si Davida, svého služebka, * povolal ho z ovčích ohrad.
Když chodil za ovcemi s jehňaty, přivedl ho,  aby pásl Jakuba, jeho rod, * Izraele, jeho dictví.
Pásl je svým bezúhonným srdcem, * vodil je svou rozvážnou rukou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.