Žalm 119-Pe (129-136)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Podivuhodná jsou tvá přiní, * proto je zacho duše.
Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje pros lidi.
Otvírám ústa a narám dech, * neboť toužím po tvých předpisech.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, * jak činíváš těm, kdo milu tvé jméno.
Veď mé kroky podle svého roku, * ať mi nevládne žád nepravost!
Vysvoboď mě z útisku lidí, * chci dbát na tvá nařízení.
Jasnou tvář ukaž svému služebku * a na svým příkazům!
Proudy slz mé oči prova * pro ty, kteří nedba na tvůj kon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.