Žalm 144-II (9-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, novou seň ti zazpívám, * na harfě s desíti strunami ti zahraji;
tobě, jenž dáváš králům tězství, * který jsi vysvobodil Davida, svého služebka.
Zachraň mě před zhoubným mečem * a vysvoboď z ruky ciků,
jejich ústa mlu lež * a pravice přísa křivě.
Naši synové ať jsou jako štěpy * vyrostlé v mladistvé le,
naše dcery ať jsou jako rož sloupy, * sloupy vytesa pro chrám.
Naše sýpky jsou plné, * ať oplýva vším plodem,
náš brav ať má tisíce mláďat,  ať se množí po mnoha tisících na našich nivách, * náš skot ať je obžen klady!
Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství, * ať v našich ulicích nezazní řek!
Šťastný národ, jemuž se takto daří, * šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.