Žalm 18-IV (31-35)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Boží cesta je dokonalá,  Hospodinovo slovo, tříbe ohněm, * štítem je všem, kdo se k němu ukají.
Neboť kdo je Bohem kro Hospodina, * kdo je skálou kromě našeho Boha?
Bůh, který mě o silou, * činí mé chová dokonalým,
mým nohám dal hbitost jako nohám la * a postavil na šiny,
mé ruce vycvičil k boji * a mé paže k napínání bronzoho luku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.