Žalm 150

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chvalte Hospodina v jeho svatyni, * chvalte ho na jeho vzneše obloze!
Chvalte ho pro jeho moc la, * chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou a citerou!
Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!
Chvalte ho zvučnými cimbály,  chvalte ho cimly hlučmi! * Všechno, co dýchá, ať chvá Hospodina!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.