Žalm 66-I (1-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jásejte Bohu, všechny země,  opěvujte slávu jeho jména, * vzdejte mu velkolepou chválu!
Řekněte Bohu: "Jak úžas jsou tvá la! * Pro tvou nesmírnou moc se ti podrobují tvoji nepřátelé!
Ať se ti koří celá země, ti zpívá, * nechť opěvuje tvé jméno."
Pojďte a pozorujte Boží skutky: * podivuhod jednal s lidmi!
Moře proměnil v souš;  suchou nohou přešli řeku, * proto se radujme v Bohu!
Vládne svou mocí navěky,  jeho oči sledu rody: * aby se nevynali zpupní!
Velebte, národy, našeho Boha * a rozhlašujte jeho chválu!
On dal život naší duši, * nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.
Věru, zkoušel jsi nás, Bože, * tříbil jsi nás ohněm, jako se tří stříbro.
Zavedl jsi nás do léčky, * těžké břímě jsi vložil na naše bedra.
Nechals jezdit lidi po našich hlavách,  prošli jsme ohněm a vodou, * ale pak jsi nám popřál úlevu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.