Žalm 136-II (10-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
On pobil Egypťany v jejich prvorozencích, * jeho milosrdenství tr naky.
On vyvedl Izraele z jejich středu, * jeho milosrdenství tr naky,
mocnou rukou a napřaženým ramenem, * jeho milosrdenství tr naky.
On rozdělil Ru moře, * jeho milosrdenství tr naky,
a převedl Izraele jeho středem, * jeho milosrdenství tr naky.
On svrhl faraóna s jeho vojskem do Ruho moře, * jeho milosrdenství tr naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.