Žalm 46

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bůh je naše útočiš a la, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
Proto se nebojíme, i kdyby se cela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
Ať se bouří moře, pě jeho vody, * ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,
s námi je Hospodin stupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího,
Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit.
Národy se bouřily, říše se bortily; * tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.
S námi je Hospodin stupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země.
Zamezuje války až po samé hranice světa, * láme luky, přeráží oštěpy a štíty ohněm.
Přestaňte a uznejte, že jsem Bůh, * převyšuji národy, převyšuji svět.
S námi je Hospodin stupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.